koriste

Kriisitukea erilaisten yritysten tarpeisiin

Koronakriisi on vienyt lukuisilta yrityksiltä asiakkaat tilapäisesti ja aiheuttanut monenlaista vakavaa haittaa liiketoiminnalle. Yrityksille on tarjolla kriisirahoitusta, jotta ne voivat selättää koronan aiheuttamat ongelmat.

Tässä koosteessa on esitelty yrityksille suunnattuja kriisitukia pähkinänkuoressa. Tekstiä päivitetään tarvittaessa, kun uutta tietoa on saatavissa, mutta ajantasaiset tiedot kannattaa tarkistaa aina myös rahoitusta myöntävän tahon nettisivuilta. Apua ja neuvontaa saat esimerkiksi ELY-keskuksesta, TE-toimistosta ja oman alueesi elinkeinollisesta kehittämisyhtiöstä.

Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki

Yksinyrittäjällä on mahdollisuus hakea kunnasta kertaluonteinen 2000 euron toimintatuki kattamaan yritystoiminnan harjoittamisesta aiheutuvia menoja. Tukea voi hakea päätoiminen yksinyrittäjä, joka voi olla yrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.-31.8.2020 välillä.

Tuen ehtona on, että yrityksen taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaviruksen takia. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka. 

Hae tukea yrityksesi kotikunnasta. Monissa Kaakkois-Suomen kunnissa haku on keskitetty elinkeinollisiin kehittämisyhtiöihin. Katso lisätiedot oman alueesi kehittämisyhtiön ja kunnan nettisivuilta. Lue lisää aiheesta työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Yksinyrittäjän tuki ei ole este yrittäjän väliaikaisen työttömyysturvan saamiselle.

Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva

Yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea, jos hänen päätoiminen työskentelynsä yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa 30.6.2020 saakka. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista. Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon, joka antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen. Tuki haetaan Kelasta. Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön ja Kelan nettisivuilta.

Maaseudun yrityksille väliaikaista tukea

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Tätä suoraa tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset. Haku aukeaa 18.5.2020. Tuet on osoitettu poikkeustilanteesta kärsiville yrityksille, jotka ovat rajautuneet työ- ja elinkeinoministeriön tukien piiristä pois.

Maaseudun yritysten sekä maatalouden alkutuotannon tuen määrä on 5 000 – 10 000 euroa. Kalatalouden yrityskohtainen tuki voi olla 3 000 – 10 000 euroa. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Lisätietoa väliaikaisesta tuesta saa ELY-keskuksen (linkki) ja maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilta (linkki).

Muistathan, että maaseudun yritysrahoitus investointeihin ja kehittämiseen (ei kriisitukea) on edelleen normaalisti haettavissa oman alueesi ELY-keskuksesta ja Leader-ryhmistä. Lue lisää.

Ravintolayrityksille hyvitys toiminnan rajoittamisesta ja uudelleentyöllistämisen tuki (lisätty 8.6.2020)

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. - 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia. 

Tukimalli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin. Ravitsemusyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta koronaepidemian vuoksi. 

Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus: linkki sivuille). KEHA-keskus julkaisi verkkosivuillaan 5.6.2020 ohjeet yrityksille tuen ja hyvityksen hakemisesta. Hakukanavat aukesivat 5.6.2020.

ELY-keskusten rahoitus yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä

Koronaepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsivät, enintään viisi henkilöä työllistävät yritykset voivat hakea kehittämisavustusta ELY-keskuksista. Avustusta voidaan myöntää tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. 

Tilanneanalyysi voi olla esimerkiksi yrityksen toiminnan, uusien liiketoimintojen tai tuotannon ja palveluiden uudelleenorganisoinnin selvittelyä ja suunnittelua. Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä vaikkapa liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen tai alihankintaverkoston kehittämiseen.

Yksinyrittäjät ja maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yritykset  eivät kuulu tämän tuen piiriin. Lue rahoituksesta lisää ELY-keskuksen sivuilta

Huom! (Päivitys 8.6.2020) ELY-keskusten myöntämän yrityksen tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen koronarahoitushaku päättyy maanantaina 8.6. kello 16:15. Saapuneet hakemukset käsitellään hakuhetken sääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusvälineillään. ELY-keskusten myöntämien maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatukien hakuja ei kuitenkaan suljeta.

ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelua voidaan käyttää toiminnan arviointiin ja suunnitteluun kokeneen konsultin avulla. Vallitsevassa poikkeustilanteessa esimerkiksi analyysipalvelu sopii yrityksen muutostarpeiden arviointiin ja lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman tekemiseen. Konsultointipalvelussa keskitytään kehittämään ennalta sovittua liiketoiminnan osa-aluetta, kuten esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamista, talouden suunnittelua tai uuden liiketoiminnan kehittämistä. Konsultointipalvelussa yritykselle laaditaan analyysiä syvällisempi ja kohdennetumpi toimenpidesuunnitelma.

Analyysi- ja konsultointipalveluiden hintaa on alennettu koronakriisin vuoksi huomattavasti, jotta pienimmilläkin yrityksillä olisi mahdollista käyttää palveluita. Päivähinta on tällä hetkellä 30 euroa + arvolisävero. Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta

Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Koronatilanteesta kärsivät pk-yritykset, jotka työllistävät 6-250 henkilöä, ja midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa, voivat hakea rahoitusta Business Finlandista. Rahoitusta voi hakea esiselvitykseen tai kehittämiseen. Lue tarkemmat tiedot Business Finlandin sivuilta

Huom! (Päivitys 8.6.2020) Business Finlandin rahoitushaku Liiketoiminnan kehitysrahoitukseen häiriötilanteissa sulkeutuu 8.6.2020 klo 16.15. Tämän jälkeen Business Finland rahoittaa yrityksiä normaaleilla rahoitusvälineillään. 

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin vakautusrahoitus keskisuurille yrityksille

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää rahoitusohjelman koronaviruksen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden keskisuurten yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Vakautusohjelmasta sijoitetaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä koronakriisin aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen turvin. Lue lisää Tesin sivuilta.

Yrityksille on tulossa toimialasta riippumaton kustannustuki  

Hallitus linjasi, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Se on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tuki kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin, joiden korvaustasot tarkennetaan valmistelun edetessä. Myös tuen suuruus täsmentyy myöhemmin. Tuen voi saada kahdelta kuukaudelta ja se haetaan Valtionkonttorista, joka tiedottaa hakumenettelystä heti, kun mahdollista. Lisätietoja saa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta (linkki). 

ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta, jonka haku suljetaan 8.6.2020 kello 16.15. Business Finland ja ELY-keskukset käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikana. Hakujen sulkemisen jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla. Yksinyrittäjien koronatukeen ei ole tulossa muutoksia. (Päivitetty 8.6.2020)


Katso video yksinyrittäjien toimintatuesta: linkki videoon. Tutustu myös Suomen Yrittäjien kattavaan Kaikki koronasta yrittäjälle -tietopakettiin.


Koosteen kirjoitti: Saija Räty, tiedottaja, KaakonKantri
Kuvat: Pixabay

Juttu on julkaistu 17.4.2020. Tietoja on päivitetty 15.5.2020 ja 8.6.2020.

Ely
Leader Kaakkoisuomi
Maaseutu
Maaseuturahasto

KaakonKantri

KaakonKantri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista ja rahoitusmahdollisuuksista Kaakkois-Suomessa.

Lue rekisteriseloste
Lue saavutettavuusseloste

Ota yhteyttä

Toimisto:
c/o Leader Länsi-Saimaa ry
Raatimiehenkatu 18, 2. krs.
53100 Lappeenranta

Ota yhteyttä meihin